Opevnění v okolí Dolní Moravy

Československé opevnění byla soustava opevněných pevností a pevnůstek, které byly budovány v době první republiky v letech 1935-1938 jako odezva proti vzrůstající nacistické moci v sousedním Německu.

Linie se skládala z těžkého opevnění, které bylo budováno na nejohroženějších úsecích, které se opíralo především o dělostřelecké tvrze schopné postřelovat své okolí v úhlu 360° do vzdálenosti až 12 kilometrů, a lehkého opevnění které doplňovalo linie těžkých objektů. Celé okolí pevnostních objektů bylo chráněno důmyslnými protipěchotními a protitankovými překážkami.

V bezprostřením okolí Dolní Moravy se nalézají dvě zpřístupněné dělostřelecké tvrze: Tvrz Hůrka na okraji Králík a tvrz Bouda nedaleko Suchého vrchu. Kromě nich se v okolí nalézá také několik menších pevnostních objektů, které jsou udržované a je také možné je navštívit. Nejen příznivce vojenské techniky jistě potěší Vojenské muzeum v Králíkách.

zobrazit na mapě

Dělostřelecká tvrz "Hůrka"

Dělostřelecká tvrz Hůrka z let 1935-1938 představuje nejdokončenější stavbu svého druhu na území ČR přístupnou veřejnosti. Je tvořena pěti mohutnými bojovými objekty a rozsáhlým podzemním systémem chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz je přístupna veřejnosti ve stavu, v jakém ji v květnu 2008 předalo Ministerstvo obrany městu Králíky.
Pondělky jsou pro individuální návštěvníky zavíracím dnem, zájezdy provedeme na základě potvrzené objednávky i v pondělí. Garantované časy vstupu do podzemí tvrze v červnu, červenci a srpnu v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových předmětů, tj. do 16.30 hodin, resp. do 17.30 hodin.
http://boudamuseum.com/tvrz_hurka.php

Dělostřelecká tvrz "Bouda"

www.boudamuseum.com
(doporučený přístup ze Suchého vrchu)

Pěchotní srub K-S 5 "U potoka"

www.ks5.cz
Stavem rekonstrukce, dobovými exponáty a replikami tvoří nejlepší muzeum Králické oblasti.
Otevírací doba:
květen, červen, září, říjen: soboty 9.00 - 17.00 hod.
červenec, srpen: soboty 9.00 - 18.00, neděle 9.00 - 16.00 hod. (poslední prohlídka v 15.00 hod.)
vstupné: 40 Kč

Pevnostní objekt K-S 8 "U nádraží"


kparm.wz.cz

Izolovaná dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b "Utržený"


pozorovatelna.kvalitne.cz
Dělostřelecká pozorovatelna náležící k pevnosti Hůrka s dochovaným původním pancéřovým zvonem, nabízí z kopce Veselka s nádherný výhled do krajiny.

Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny"


cihelna.militaryclub.info

Vojenské muzeum Králíky

www.armyfort.com/